Udžbenik: Matematika 1 - Dakić, Elezović - Element, 2014.

Cjelina: 1. Brojevi
Lekcija: 1.3. Realni brojevi
Dodaj zadatak

Koji su od sljedećih brojeva racionalni: \[-\frac{11}{15},\, \sqrt{17},\, \frac{\pi}{2},\, -\frac{\sqrt{2}}{2},\, 5,\, \frac{5}{\sqrt{5}},\, -444 \, ?\]

Odredi šest brojeva čija je aritmetička sredina jednaka 3, a svaki je sljedeći od prethodnog veći za \(0.4\).

U predizbornoj kampanji jedan je političar obećao kako će za vrijeme svojeg četverogodišnjeg mandata ukinuti PDV na knjige koji sada iznosi 20 % i to tako da će ga svake godine umanjiti za 5 % u odnosu na prethodnu godinu. Može li taj političar, bude li izabran, ispuniti svoje obećanje?