Udžbenik: Matematika 1 - Dakić, Elezović - Element, 2014.

Cjelina: 1. Brojevi
Lekcija: 1.4. Operacije sa skupovima
Dodaj zadatak

Ispiši sve elemente ovih skupova:

1) skup svih djelitelja broja 48;

2) skup svih zajedničkih višekratnika brojeva 6 i 9 manjih od 150;

3) skup prostih brojeva manjih od 100;

4) skup svih dvoznamenkastih brojeva čije su znamenke 1, 2 ili 3.

Dan je skup

\[S=\left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0.11, 3.14159, -101, \frac{\pi}{4}, \frac{0.7}{1.23} \right\}\]

Napiši podskup ovog skupa čiji su elementi iracionalni brojevi.