Udžbenik: Matematika 1 - Dakić, Elezović - Element, 2014.

Lekcija: 1.1. Brojevi: Prirodni i cijeli brojevi

1) Zapiši prirodni broj koji neposredno slijedi iza prirodnog broja \(n\) .

2) Zapiši prirodni broj koji neposredno prethodi prirodnom broju \(n-2\). Kad zadatak ima rješenje?

3) Zapiši broj koji je za 2 veći od zbroja brojeva \(m\) i \(n\).

4) Zapiši broj koji je dvostruko veći od razlike brojeva \(a\) i \(b\).

5) Zapiši broj koji je tri puta manji od umnoška brojeva \(a\) i \(b\).

Rješenja:

Dodaj rješenje

1) \(n+1\)

2) \(n-3\). Zadatak ima rješenje ako je \(n \geq 4\)

3) \(m+n+2\)

4) \(2\cdot (a-b)\)

5) \(\displaystyle\frac{a \cdot b}{3}\)

Postupak

Nema postupka.